top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?

Ny hjemmeside til Almennets forsøgs-pulje

              

Proaktiv Energiadfærd

Nyt om vandbehandling

Sol-energi, bio-energi, vind-energi og andre former for vedvarende energi adskiller sig fra kul og andre fossile brændsler ved blandt andet at være CO2-neutrale.

Her kan du læse om forskellige typer af vedvarende energi.

Solfangere anvendes til opvarmning og produktion af varmt brugsvand

Solceller producerer EL.

Bioenergi er eks. organisk materiale omdannet til gas.

Varmepumper er ikke vedvarende energi, men anlæg som udnytter energien bedre end traditionelle anlæg.

Der er 3 hovedtyper af varmepumper

  • Luft til luft
  • Luft til vand
  • Vædske til vand

 

Links til...

Solfangere

Solceller

Varmepumper

Biogas

Vindmøller

Retur til forsiden

 

Vedvarende energi

 

Energi & Miljø: Heimdalsvej 7 C, 3600 Frederikssund
Sitemap Privacy statement
Copyright © Energi & Miljø - All Rights Reserved.

Media2 Content Management System by Media2.