top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?

Ny hjemmeside til Almennets forsøgs-pulje

              

Proaktiv Energiadfærd

Nyt om vandbehandling

Hvem er Energi & Miljø

I de fleste boligselskaber vil Energistyring og energiledelse blive en større og større del af hverdagen. Energistyring og energiledelse bør ofres meget stor opmærksomhed. Forsyningsudgifterne til varme, el og vand udgør i de mindre energiøkonomiske afdelinger typisk 150 kr. pr. m2. Mange fagfolk, som til dagligt arbejder med energiforsyning, siger samstemmende, at vi i alle kalkulationer bør budgettere med en fremskrivning af forsyningsudgifterne på 5 % om året

Energi & Miljø er væsentlige parametre for omverdens vurdering af boligselskaberne og dermed en potentiel del af lejernes vurdering. Udgifterne til el, varme og vand er og vil kun være stigende i fremtiden, hvorfor der er brug for en vedholdende fokus på minimering af forbruget såvel teknisk som adfærdsmæssigt. Det er derfor af stor betydning, at vi alle kontinuerligt udvikler og fornyer ”den grønne profil”. Initiativer om etablering af en enhed med fokus på Energi & Miljø, vil med stor sandsynlighed blive modtaget meget positivt i de deltagende boligselskaber, men bestemt også fra omgivelserne.

 

Selskabets formål er under størst mulig hensyntagen til andelshavernes økonomiske interesser at levere konkurrencedygtige ydelser, der fremmer energirigtig og miljørigtig ejendomsdrift.

Grundlæggende vil princippet i Energi & Miljø tage udgangspunkt i fem fokusområder:

1. Fokus både på boligafdelingen og den enkelte bolig via udarbejdelse af lovpligtigt energimærke med tilhørende driftsjournal.

2. Systematisk opsamling og formidling / undervisning både til inspektører, driftschefer og ejendomsmestre.

3. Gennemførelse af ”hands-on projekter”, som viser vej og som kan danne grundlag for udarbejdelse af Bygherrevejledninger til brug ved energirenoveringer.

4. Årlige Energisyn – måske halvårlige i nogle afdelinger, hvor energikonsulenter sikrer en optimal drift af eksisterende energianlæg.

5. Udvikling af digitale løsninger til forbrugsmåling og overvågning / aflæsning af forbrugsmålere i boligerne.

Retur til forsiden

Links til:

Om os
Energi & Miljø: Heimdalsvej 7 C, 3600 Frederikssund
Sitemap Privacy statement
Copyright © Energi & Miljø - All Rights Reserved.

Media2 Content Management System by Media2.