top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?

Ny hjemmeside til Almennets forsøgs-pulje

              

Proaktiv Energiadfærd

Nyt om vandbehandling

Energi & Miljø

I de fleste boligselskaber vil energistyring og energiledelse blive en større og større del af hverdagen. Energistyring og energiledelse bør have meget stor opmærksomhed i boligselskaberne. Forsyningsudgifterne til varme, el og vand udgør i de mindre energi-økonomiske afdelinger typisk 150 kr. pr. m2./år.

Mange fagfolk, som til dagligt arbejder med energiforsyning, siger samstemmende, at vi i alle kalkulationer bør budgettere med en fremskrivning af forsyningsudgifterne på 5 - 6 % om året.

Udgifterne til el, varme og vand,vil kun være stigende i fremtiden, derfor er der brug for vedholdende fokus på at minimering forbruget, såvel teknisk som adfærdsmæssigt. Det er derfor af stor betydning, at vi alle kontinuerligt udvikler og fornyer ”den grønne profil”.

Initiativer om etablering af en enhed med fokus på Energi & Miljø, vil med stor sandsynlighed blive modtaget meget positivt i de deltagende boligselskaber, men bestemt også fra omgivelserne.

Energi & Miljø`s formål er under størst mulig hensyntagen til selskabernes økonomiske interesser, at levere konkurrence-dygtige ydelser, der fremmer energi- og miljørigtig ejendomsdrift.

Grundlæggende vil princippet i Energi & Miljø tage udgangspunkt i fem fokusområder:

1. Fokus både på boligafdelingen og den enkelte bolig via udarbejdelse af lovpligtigt driftsmærke med tilhørende driftsjournal.

2. Systematisk opsamling af data, og formidling / undervisning både til inspektører, driftschefer og ejendomsmestre.

3. Gennemførelse af ”hands-on projekter”, som viser vej og som kan danne grundlag for udarbejdelse af bygherrevejledninger til brug ved energirenoveringer.

4. Årlige Energisyn – måske halvårlige i nogle afdelinger, hvor energi-konsulenter sikrer en optimal drift af eksisterende energianlæg og giver inputs til energioptimering.

5. Udvikling af digitale løsninger til forbrugsmåling og aflæsning af forbrugsmålere i boligerne.

Se også...

Energimærke

Energisyn

Projekter

Retur til forsiden


Energi & Miljø
Energi & Miljø: Heimdalsvej 7 C, 3600 Frederikssund
Sitemap Privacy statement
Copyright © Energi & Miljø - All Rights Reserved.

Media2 Content Management System by Media2.