top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?

Ny hjemmeside til Almennets forsøgs-pulje

              

Proaktiv Energiadfærd

Nyt om vandbehandling

Jo mere vi sorterer, jo mere affald bliver genbrugt, i stedet for at ende på forbrænding. Nogle type affald kan ikke forbrændes og sendes til deponi.

Dagrenovation, er det affald, der er tilbage, når du har sorteret det genanvendelige og det farlige affald fra. Dagrenovationen bliver brændt på et forbrændings anlæg. Af affaldet produceres fjernvarme eller elektricitet.

De moderne anlæg renser røgen for miljøfarlige stoffer, og slaggen kan genanvendes til bygning af vejanlæg.

Genbrug af affald er sundt for miljøet.

Det er sund fornuft at genbruge:

 • Papir og pap
 • Alle typer glas
 • Klar plastik
 • Elektronik
 • Rengjorte metaldåser
 • Brugt alufolie
 • A-pærer og lysstofrør

Husk at sorteret affald er nye råvare!

Brug din lokale genbrugsstation. Også til farligt affald, så som:

 • Rester af kemikalier
 • Rester af rengøringsmidler
 • Maling rester
 • Batterier
 • Trykimpreneret træ
 • Træ med malerrester på
 • Eternit plader

 

Læs også...

Affald -Spareråd

Deponi

Genanvendelse

Genbrug

Genbrugs symboler 

Affald - Damnarks naturfredningsforening

Vugge til vugge

Retur til forsiden


 

Affald og Genbrug
Energi & Miljø: Heimdalsvej 7 C, 3600 Frederikssund
Sitemap Privacy statement
Copyright © Energi & Miljø - All Rights Reserved.

Media2 Content Management System by Media2.