Oplever du problemer med tilstopning og skader på dine kloakrør og afløb, så kan du hurtigt få behov for en tv-inspektion. En tv-inspektion udføres af en autoriseret kloakmester, og går kort fortalt ud på at der nedsænkes et kamera, hvorefter man på en skærm kan finde frem til tilstopninger og skader på rørnettet. En tv-inspektion er normalvis ikke nødvendig ved tilstopninger og skader på kloakrør og afløb, som er nemt tilgængelige og hvor man nemt kan finde frem til problemets oprindelse. Ved svært tilgængelige tilstopninger og skader på rørnettet, hvor det ikke umiddelbart er nemt at komme til, da vil der til gengæld være behov for en tv-inspektion.

Når kloakmesteren via tv-inspektionen har fundet frem til problemet med tilstopning eller skade på rørnettet, har kloakmesteren selvfølgelig også kompetencerne og redskaberne til at få løst problemet. Ved en normal kloakrensning af rør og afløb, vil der ikke være særligt behov for specielle redskaber, men ved de større opgaver og svært tilgængelige rørledninger, vil der være behov for eksempelvis slamsugning eller spuling af rørnettet. Slamsugning kan udover kloakservice, også bruges til en lang række andre opgaver hvor der er behov for at tømme eksempelvis containere, beholdere, tanke, brønde, dræn, kældre og lignende. Ved spuling af kloakrør og afløb bruges en højtrykspuler til at rense rørnettet. Højtrykspulingen er et effektivt middel til at spule tilstopninger væk. Endelig vil kloakmesteren også udbedre eventuelle skader, som de har kompetencerne til at udføre.

Undgå unødige tilstopninger og skader

Man bør så ofte som muligt sørge for at rengjort sine kloakrør og afløb. Her er det vigtigt at få fjernet ophobet skidt og slam fra afløb. Sørg for at få kommet så langt ned i afløbet som muligt, så du får rengjort på bedst mulig vis. Sørg også for at få renset propper, riste og vandlåse. Når du er færdig med rengøring af dine kloakrør og afløb, kan du med fordel hælde et par liter kogende vand i dine afløb. Det har den fordel, at det kogende vand opløser ophobet slim og fedt, og forebygger på den måde tilstopninger i dine afløb. Det anbefales at du som minimum et par gange om måneden rengør dine kloakrør og afløb. Du bør i tillæg til den løbende rengøring også være opmærksom på hvad du putter i dine kloakrør og afløb. Undgå især at skylle produkter som vådservietter, hygiejnebind og lignede ud.

Find en kloakmester i dit lokalområde

Da der helt naturlig vil ophobe sig skidt og slam i dine kloakrør og afløb, vil der med tiden opstå tilstopninger som vil kræve professionel hjælp. Når uheldet er ude er du heldigvis sikret hurtigt hjælp, selv ved akut opståede skader. Mange kloakmestre er nemlig på døgnvagt, og er derfor til at få fat på døgnet rundt. Har du brug for en kloakmester kan du finde en i dit lokalområde, enten i telefonbogen eller ved en søgning på internettet.